Bli med i korpset !

Høvik – Blommenholm – Løkeberg skolekorps er for tiden Bærums største skolekorps med
nesten 100 medlemmer i alderen 8 – 19 år. Vi gir et musikalsk tilbud til gutter og jenter i
aldersbestemte grupper.

Ved oppstart får man eget instrument og undervisning enkeltvis eller i gruppe. Vi har 4 samspillgrupper; Aspirantkorps (3. – 4.trinn), Juniorkorps (4 . – 6. trinn) og Hovedkorps (fra julen i 6.trinn). I tillegg har vi et ekstra samspilltilbud til alle musikanter fra 9. trinn.

Hvorfor spille i korps?
Det er kjempegøy å spille i korps. Du lærer noter og å spille et instrument. Både jenter og gutter er med, fra flere skoler, og du får mange nye venner. Korpset har plass til alle – her er det ingen reservebenk!

Alle fra 3. klasse…
og oppover er velkommen til å begynne i korpset. Det første halvåret vil du få undervisning på instrumentet ditt hos lærer. Deretter vil du også spille i aspirantkorpset sammen med jevngamle
musikanter. Øvelsene er på Høvik skole på onsdager kl 18.00.

Går du i 5., 6. eller 7. trinn…
og har lyst til å være med? Det er veldig hyggelig. Vi «skreddersyr» et opplegg for deg, slik at du raskest mulig kan spille sammen med de andre på din alder. Ta kontakt med vår dirigent Anette og spør om dette!

Mer info?
For spørsmål kontakt Anette Aalerud Seim: anette@seim.name, eller på telefon 93 05 56 60. Dersom du vil melde deg inn i korpset gjøres dette via mail til: rekruttering@hbl-korps.no.

Onsdag 31. mai har vi åpen øvelse på Høvik skole. Da er du hjertelig velkommen til å besøke oss. Her vil du treffe musikkantene våre, få se på de forskjellige instrumentene og få vite mer om hvordan det er å spille i skolekorpset. Mamma og Pappa vil også få litt informasjon fra korpset.

Du kan laste ned vår rekruteringsflyer her:
Høvik Skole
Blommenholm skole
Løkeberg skole

 

Video fra Sommerturen i 2016 som gikk til Skien. I 2017 drar vi til Lillehammer og Hunderfossen 🙂