Henting og levering av lopper høsten 2018

Lever lopper selv:

 

Lopper kan leveres i Granalleen 15, Høvik 27.-30. august og 3.-5. september mellom 18.00 og 20.30

På fredag 7. september etter kl. 17.00 kan lopper kan leveres direkte på Sandvika Videregående Skole.

Henting av lopper hjemme hos deg:


Vi henter brukbare lopper i uke 35 og 36.

Henting kan avtaltes ved å kontakte oss på http://hbl-korps.no/lopper (eller på loppemarked@hbl-korps.no / 907 02 660 på kveldstid)

Pga skjerping av regler for lagring av brennbart materiale kan dessverre vi ikke ta imot møbler av noe slag. I tillegg kan vi ikke ta imot hvitevarer, bildekk, piano og gamle TV-er.

Kontakt oss gjerne på e-post: loppemarked@hbl-korps.no

Du kan også ringe vår loppetelefon:

90 70 26 60