Juniorkorpset

Juniorkorpset er musikanter som går i 4. og 5. klasse og som har spilt i noen år. De er kjempeflinke og spiller under egen fane på konserter og opptredener.

Pr. 1. Januar 2019 består juniorkorpset av 30 glade musikanter!

Vi øver på Høvik skole, hver onsdag fra 18.00 – 20.00

Dirigent for juniorkorpset er Beate Mariann Hansen; dir-jun@hbl-korps.no

Jørgen T. Fossum er juniorkorpsleder på: juniorleder@hbl-korps.no eller på tlf. 950 23 094