Utmelding

Utmelding

Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi skriftlig melding om dette til musikkorpsets styre. Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra musikkorpset. Betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding.

 

Instruksjon

Medlemmer av HBL skolekorps som er satt opp til spilleundervisning på sine respektive skoler med lærere fra musikk og kulturskolen, beholder denne plassen inntil man sier opp skriftlig til korpset. Det er ikke tilstrekkelig å gi muntlig beskjed til spillelærer. Man må si opp innen 30. juni eller 15. desember hvis man ikke ønsker å fortsette spilleundervisningen påfølgende semester. Avtalen er altså bindende for ett semester av gangen.