Korpstur

Hvert år drar vi på korpstur.

Hovedkorpset …

Aspiranter og juniorer drar innenlands og gjerne til en festival som er tilpasset de minste musikantene. Vi har flere ganger deltatt på Apirantkorpsfestivalen i Skien, men har også besøkt Peter Wessel Festivalen i Larvik og Sørlandets Musikkfestival i Kristiansand.

I tillegg reiser juniorer – og hovedkorpsmusikanter på seminar og korpset arrangerer familietur til Fargerli hver vinter.

Turene er årets høydepunkt for mange, og vi blir kjent på tvers av aldre, skoler og kjønn, noe som bidrar til at vi har et veldig godt sosialt miljl i korpset.