Levering av lopper høsten 2020

Loppemarked på Sandvika videregående skole høsten 2020 er avlyst grunnet korona-situasjonen. Korpset følger råd fra Folkehelseinstituttet og avlyser vårens loppemarked.

Vi har derfor ikke mulighet til å ta i mot lopper i vår. Vi håper de som har lopper å avse, vil spare dem til vårt
neste loppemarked som vi håper blir våren 2021.