Skolenes program på 17. mai

Det blir en annerledes 17. mai-markering i 2020, men Høvik, Blommenholm og Løkeberg skolekorps vil likefullt bidra med musikalske innslag i lokalmiljøet denne dagen. Vi gleder oss til å delta i noen av skolenes program og i digitale sendinger.

Her finner dere informasjon og 17. mai-programmet for skolene våre 

Blommenholm skole: Hjemmeside / Facebook-side

Løkeberg skole: Hjemmeside / Facebook-side

Høvik skole: Hjemmeside / Facebook-side