Aspirantkorpset

Aspirantkorpset består av musikanter som går i 3. og 4.klasse.

Vi har oppstart på høsten i 3. klasse. Da får vi utlevert hvert vårt instrument. Vi får også en musikklærer vi får spilletimer med. Det er en spilletime hver uke. Så treffes hele aspirantkorpset noen ganger på høsten.

I januar fortsetter vi å spille hos spillelæreren, men vi begynner også å spille sammen med de andre i aspirantkorpset. Dette kaller vi samspill og foregår hver normalt onsdag kl 17.00 – 18.30 på Høvik skole.  Rett før sommerferien drar vi på sommertur. I 2021 var vi på korpstur til Holmestrand og Sandefjord, og i 2022 går korpsturen til Skien.

Per 1. januar 2022 består aspirantkorpset av 17 glade musikanter!

Dirigent for aspirantkorpset er Tone Irene Røssum, dir-ak@hbl-korps.no

Krzysztof Grzeslo, tlf 998 63 487 er aspirantkorpsleder og har full kontroll på alt som skjer i aspirantkorpset og treffes på: aspirantleder@hbl-korps.no

Går du i andreklasse og har lyst til å begynne i korpset?

-Da kan du glede deg!

Rett etter påske inviterer vi alle andreklassinger på Høvik, Blomenholm og Løkeberg skole til å bli med på korps-SFO. Da kommer det en spillelærer fra korpset til din skole og har en gøyal undervisning en gang i uken. Da kan prøve mange forskjellige instrumenter. Du kan til og med prøve å spille på en hageslange!

Dette er helt gratis, også for deg som egentlig ikke går på SFO.

Vi sender ut info om korps-SFO til alle andreklassingene når tiden nærmer seg!

Dersom du syntes det ikke var så spennende med korps er det også helt greit hvis du ikke vil begynne hos også.