Aspirantkorpset

Aspirantkorpset april 2023

Aspirantkorpset består av musikanter som går i 3. og 4.klasse.

Vi har oppstart på høsten i 3. klasse. Da får vi utlevert hvert vårt instrument. Vi får også en musikklærer vi får spilletimer med. Det er en spilletime hver uke. Så treffes hele aspirantkorpset noen ganger på høsten.

I januar fortsetter vi å spille hos spillelæreren, men vi begynner også å spille sammen med de andre i aspirantkorpset. Dette kaller vi samspill og foregår hver normalt onsdag. I 2023 har vi delt aspirantkorpset i to. Den ene halvdelen øver på Løkeberg skole kl. 16 – 17, mens den andre halvdelen øver på Høvik skole kl. 17 – 17.45. Rett før sommerferien drar vi på sommertur. I 2022 var vi på korpstur til Aspirantfestivalen i Skien, og i 2022 går korpsturen til Peter Wessel Festivalen i Larvik.

Per 1. januar 2023 består aspirantkorpset av 26 glade musikanter!

Dirigenter for aspirantkorpset er Tone Irene Røssum og Anette Aalerud Seim, dir-ak@hbl-korps.no.

Øystein Bergene, tlf 400 04 554 er aspirantkorpsleder har assistanse fra Trond Korsmo, tlf 464 22 783, og de har full kontroll på alt som skjer i aspirantkorpset og treffes på: aspirantleder@hbl-korps.no

Går du i andreklasse og har lyst til å begynne i korpset?

-Da kan du glede deg!

Rett etter påske inviterer vi alle andreklassinger på Høvik, Blomenholm og Løkeberg skole til å bli med på korps-SFO. Da kommer det en spillelærer fra korpset til din skole og har en gøyal undervisning en gang i uken. Da kan prøve mange forskjellige instrumenter. Du kan til og med prøve å spille på en hageslange!

Dette er helt gratis, også for deg som egentlig ikke går på SFO.

Vi sender ut info om korps-SFO til alle andreklassingene når tiden nærmer seg!

Dersom du syntes det ikke var så spennende med korps er det også helt greit hvis du ikke vil begynne hos også.