Juniorkorpset

Juniorkorpset er musikanter som går i 4. og 5. klasse og som har spilt i noen år. De er kjempeflinke og spiller under egen fane på konserter og opptredener.

Pr. 1. Januar 2021 består juniorkorpset av 26 glade musikanter!

Vi øver på Høvik skole, hver onsdag fra 18.00 – 20.00

Dirigent for juniorkorpset er Beate Mariann Hansen; dir-jun@hbl-korps.no

Håkon Koss er juniorkorpsleder på: juniorleder@hbl-korps.no eller på tlf. 928 04 343