Juniorkorpset

Juniorkorpset er musikanter som går i 4. og 5. klasse og som har spilt i noen år. De er kjempeflinke og spiller under egen fane på konserter og opptredener.

Pr. 1. Januar 2024 består juniorkorpset av 26 glade musikanter!

Vi øver på Høvik skole, hver onsdag fra 18.00 – 20.00

Dirigent for juniorkorpset er Gina Grosås Granseth, dir-jun@hbl-korps.no

Øystein Bergene er juniorkorpsleder og nås på: juniorleder@hbl-korps.no eller på tlf. 400 04 554