Juniorkorpset

Juniorkorpset er musikanter som går i 4. og 5. klasse og som har spilt i noen år. De er kjempeflinke og spiller under egen fane på konserter og opptredener.

Pr. 1. Januar 2023 består juniorkorpset av 19 glade musikanter!

Vi øver på Høvik skole, hver onsdag fra 18.00 – 20.00

Dirigent for juniorkorpset er Tone Irene Røssum, dir-jun@hbl-korps.no

Håkon Koss er juniorkorpsleder og nås på: juniorleder@hbl-korps.no eller på tlf. 928 04 343