Juniorkorpset

Juniorkorpset er musikanter som går i 4. og 5. klasse og som har spilt i noen år. De er kjempeflinke og spiller under egen fane på konserter og opptredener.

Pr. 1. Januar 2022 består juniorkorpset av 22 glade musikanter!

Vi øver på Høvik skole, hver onsdag fra 18.00 – 20.00

Dirigent for juniorkorpset er Beate Mariann Hansen, dir-jun@hbl-korps.no

Håkon Koss er juniorkorpsleder og nås på: juniorleder@hbl-korps.no eller på tlf. 928 04 343