Behandlingsgrunnlag

HØVIK BLOMMENHOLM LØKEBERG SKOLEKORPS

 

 

Oppdatert 14.08.2018

 

Behandlingsgrunnlag – Personopplysninger

 

1. Innledning

Høvik Blommenholm Løkeberg skolekorps har vurdert vårt grunnlag for å behandle personopplysninger, og dette dokumentet beskriver situasjonen og vår begrunnelse.

2. Behandlingsgrunnlag

Høvik Blommenholm Løkeberg skolekorps er en medlemsorganisasjon, og i forbindelse med administrasjon av foreningen behandler vi personopplysninger knyttet til våre medlemmer.
Følgende sentrale prinsipper gjelder for medlemskap hos oss

  • Innmelding er frivillig, og personen har frivillig levert sine personopplysninger til oss
  • Medlemmet tar del i våre vedtekter, med de rettigheter og plikter som følger av dette

Når en person melder seg inn i Høvik Blommenholm Løkeberg skolekorps oppstår implisitt en medlemsavtale. For at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i denne medlemsavtalen er vi avhengig av å kunne behandle personopplysninger om medlemmet.

Med slike forpliktelser mener vi f.eks. kommunikasjon mot medlemmet, innkreving av medlemskontingent, invitasjon til årsmøte eller administrasjon av aktiviteter for medlemmet.

Vi behandlet ikke personopplysninger ut over det som naturlig følger av medlemsavtalen.

Med bakgrunn i denne situasjonen mener vi å kunne forankre vårt behandlingsgrunnlag i hjemmel, og det er således ikke nødvendig å innhente eksplisitt samtykke fra våre medlemmer.