Korpstur

Hvert år drar vi på korpstur.

Hovedkorpset drar på tur rett etter skoleslutt i juni. Vi har vært på turer i Sverige, Danmark, Tyskland, Spania og Italia for å nevne noe. I forbindelse med jubileer, pleier vi å dra på litt flottere korpsturer. I 2018 var vi i Gøteborg, og i 2019 var vi i Torremolinos i Sør-Spania.

Aspiranter og juniorer drar innenlands og gjerne til en festival som er tilpasset de minste musikantene. Vi har flere ganger deltatt på Aspirantkorpsfestivalen i Skien, men har også besøkt Peter Wessel Festivalen i Larvik og Sørlandets Musikkfestival i Kristiansand.

I tillegg reiser juniorer – og hovedkorpsmusikanter på seminar og korpset arrangerer familietur til Fagerli hver vinter.

Turene er årets høydepunkt for mange, og vi blir kjent på tvers av alder, skole og kjønn, noe som bidrar til at vi har et veldig godt sosialt miljø i korpset.