Korpstur

Hvert år drar vi på korpstur.

Hovedkorpset drar på tur rett etter skoleslutt i juni. Vi har vært på turer i Sverige, Danmark, Tyskland, Spania og Italia. I forbindelse med jubileer kan det hende vi drar på litt flottere korpsturer. Sommeren 2022 gikk korpsturen til Danmark og Nordsø-Festivalen, og i 2023 står Bornholm på programmet.

Aspiranter og juniorer drar innenlands og gjerne til en festival som er tilpasset de minste musikantene. Vi har flere ganger deltatt på Aspirantkorpsfestivalen i Skien, men har også besøkt Peter Wessel Festivalen i Larvik og Sørlandets Musikkfestival i Kristiansand.

I tillegg reiser juniorer – og hovedkorpsmusikanter på seminar, og korpset arrangerer familietur til Fagerli hver vinter.

Turene er årets høydepunkt for mange, og vi blir kjent på tvers av alder, skole og kjønn, noe som bidrar til at vi har et veldig godt sosialt miljø i korpset.