Foreldrevaktoppgaver AK

Vaktenes oppgavene er:

  • Sette frem stoler i god tid før øvelsen.
  • Barna skal være spilleklare kl. 18:00.
  • Sette frem dirigentpult, trommesett og evt annet slagverkutstyr.
  • Være tilstede på øvelsen og bistå dirigenten om det trengs.
  • Passe på barna i pausen og sørge for at de kommer tilbake til rett tid.
  • Rydde opp og sette tilbake stoler og bord slik det sto før øvelsen.
  • Føre oppmøteliste.
  • Gi et klistremerke til hvert barn som møter på øvelsen.

Vær så snill å bytte innbyrdes om datoene ikke passer, og gi beskjed til aspirantkorpsleder om dere har byttet vakt.

Tlf. nr til tilsynsvakten står ved hovedinngangen til skolen.