Sosiale medier

Husk å følge korpset på Facebook:

  • Høvik, Blommenholm og Løkeberg Skolekorps
  • HBL loppemarked på Løkeberg skole
  • Tvunget Av Mor (lukket side)
  • HBL Hovedkorps (lukket side)
  • HBL Juniorkorps (lukket side)
  • HBL Aspirantkorps (lukket side)
  • HBL Nye aspiranter (lukket side)
  • HBL Veteraner (tidligere HBL medlemmer og deres foreldre)

Vi har tidligere sendt ut mail der vi ønsket tilbakemelding på om noen ønsket å reservere seg mot at vi legger ut bilder og video av barna på nettsidene/facebook/youtube. Hvis du ikke ønsker at vi legger ut bilder/video et det bare å sende en mail til web@hbl-korps så vil vi respektere det. Du behøver ikke å begrunne hvorfor.