Sosiale medier

Husk å følge korpset på Facebook:

  • Høvik, Blommenholm og Løkeberg Skolekorps
  • HBL loppemarked på Løkeberg skole
  • Tvunget Av Mor (lukket gruppe, ikke aktiv)
  • HBL Hovedkorps (lukket gruppe)
  • HBL Juniorkorps (lukket gruppe)
  • HBL Aspirantkorps (lukket gruppe)
  • HBL Nye aspiranter (lukket gruppe for nyinnmeldte aspiranter som ikke har begynt med samspill)
  • HBL Veteraner (lukket gruppe for tidligere HBL medlemmer og deres foreldre)

Vi har tidligere sendt ut mail der vi ønsket tilbakemelding på om noen ønsket å reservere seg mot at vi legger ut bilder og video av barna på nettsidene/facebook/youtube. Hvis du ikke ønsker at vi legger ut bilder/video et det bare å sende en mail til web@hbl-korps så vil vi respektere det. Du behøver ikke å begrunne hvorfor.