Hovedkorpset

Hovedkorpset består av musikanter fra 6. klasse og oppover. Vi er stolte av et meget godt miljø i korpset og kan skryte av at vi har mange musikanter på ungdomsskolen og i videregående skole. Hovedkorpset har medlemmer fra 6. klasse til 3. gym, og øver hver onsdag fra 18.00 til 20.00 på Høvik skole. Pr. 1. januar 2023 er vi 60 musikanter i hovedkorpset.

Korpsleder May Gunn Berger-Lorentzen har full kontroll på alt som skjer, og kan nås på mobil 476 13 032 eller på mail: korpsleder@hbl-korps.no

Dirigent for hovedkorpset er Anette Aalerud Seim; dir-hov@hbl-korps.no