Styret

Rolle Navn  E-post
Styreleder Frank Olav Estensen leder@hbl-korps.no
Sekretær / Webansvarlig
Signe Fjeldstad
post@hbl-korps.no
Kasserer Lasse Gustavsson kasserer@hbl-korps.no
Korpsleder, Hovedkorps Cornelia Jahr korpsleder@hbl-korps.no
Korpsleder, Juniorkorps Håkon Koss juniorleder@hbl-korps.no
Korpsleder, Aspirantkorps
Tone Fladhagen
aspirantleder@hbl-korps.no
Opplæringsansvarlig
Jan Petter
Rudidalen
rekruttering@hbl-korps.no
Stønader Synnøve Farstad
Musikantenes representant
Egil Kruck
Musikantenes representant
Hermine Sjursen
Beredskapsleder på turer Frank Olav Estensen
Tlf: 982 56 041
leder@hbl-korps.no