Politiattest i HBL-korps

Krav om politiattest i Høvik, Blommenholm og Løkeberg skolekorps

politiattest

Styret i Norges Musikkorps Forbund har vedtatt at alle medlemskorps skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

I Høvik, Blommenholm og Løkeberg skolekorps blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for korpset som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med:

Styreleder Signe H. Fjeldstad (tidligere sekretær)
e-post:        leder@hbl-korps.no
telefon:      952 57 616

eller

Sekretær Katusha Otter Nilsen
e-post:      post@hbl-korps.no
telefon:  470 10 776

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Korpset har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:
 1. Last ned: Vedlegg til søknad om politiattest som er ferdig utfyllt av korpset (Du må laste det ned til maskinen, og så åpne det).
  Denne må du så fylle ut med navn og personnummer.
  Du kan fylle ut direkte i adobe reader, ved å trykke på knappen oppe til venstre : Signer, legg til tekst…  «Fyll og og signer». Velg så «legg til tekst» i vinduet som kommer opp på høyre side.  Fyll ut med navn og personnummer. Lagre så filen.
  (Du kan også printe den ut, fylle ut manuellt og så skanne den inn.)
 2. Gå så inn på www.politiet.no/tjenester/politiattest/politiattest-sok-pa-nett/
  Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
  Dette bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke legge ved kopi av legitimasjon. Velg rett formål fra nedtrekksliste i skjema.
  Her velger du frivillig organisasjoner i begge vinduene. Bekreftelse på formål (det eneste vedlegget ved nettsøknad).
  – Du kan skanne eller ta bilde av bekreftelsen hvis du ikke har den digitalt.
  – Sjekk at filen er lett å lese før du sender den ved søknaden din.
  – Følgende filformater er tillatt: docx, doc, pdf, jpg, jpeg, png, tiff, tif.
  – Filen må ikke være større enn 4 MB (4194304 Bytes).
  – Politiet sender attesten som ordinær post til deg. Den sendes ikke til korpset.
 3. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Katusha Otter Nilsen eller Signe H. Fjeldstad. Høvik, Blommenholm og Løkeberg skolekorps skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen
Styret i Høvik, Blommenholm og Løkeberg skolekorps
Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på

http://www.musikkorps.no/politiattest

og

https://www.politi.no/tjenester/politiattest/Tema_1226.xhtml