Politiattest i HBL-korps

Krav om politiattest i Høvik, Blommenholm og Løkeberg skolekorps

politiattest

Styret i Norges Musikkorps Forbund har vedtatt at alle medlemskorps skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

I Høvik, Blommenholm og Løkeberg skolekorps blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for korpset som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med:

Styreleder Signe Fjeldstad
e-post:        leder@hbl-korps.no
telefon:      952 57 616

eller

Sekretær Katusha Otter Nilsen
e-post:      post@hbl-korps.no
telefon:  470 10 776

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Korpset har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:
  • A – Last ned: Bekreftelsesskjema på formålet med politiattesten som er delvis utfylt av korpset (Du må laste det ned til maskinen, og så åpne det).
    Dette må du så fylle ut med alle gjenstående felter. Søknaden vil ikke bli behandlet dersom noen felter mangler utfylling.

1) og 2) Fyll inn navn og personnummer.

3) Fyll inn stillingen, oppdraget eller vervet du har fått (fjern det som ikke passer, evt. fyll inn om nødvendig).

4) Beskriv oppgaver/oppdrag du skal utføre. Eks. reiseleder: Medlem av et reiselederteam og ansvarlig for en gruppe musikanter på korpstur med overnatting. Eks. korpsleder: Ansvarlig for organisering av korpsøvelser, kontakt med dirigent og kommunikasjon med foreldregruppen. (Ta kontakt med sekretær eller styreleder for evt. bistand beskrivelse av oppgaver/oppdraget)

5) Fyll inn dato når vervet begynner/begynte.

6) Om du er valgt til et stilling, oppdrag, verv uten noen avtalt varighet, velg: Fast stilling/oppdrag/verv. Om du er valgt til en stilling, oppdrag, verv med en avtalt varighet, velg: Midlertidig stilling, oppdrag verv og skriv hvilken dato dette opphører.

12) Fyll inn dagens dato.

Du kan fylle ut direkte i adobe reader, ved å trykke på knappen oppe til venstre : Signer, legg til tekst…  «Fyll og og signer». Velg så «legg til tekst» i vinduet som kommer opp på høyre side. Sørg for at alle felter er utfylt, og spør om du er i tvil hva du skal fylle ut. Lagre så filen.
(Du kan også printe den ut, fylle ut manuelt og så skanne den inn.)

Trykk «Søk politiattest →»

Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
Dette bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke legge ved kopi av legitimasjon.

Huk av om du ikke ønsker politiattesten tilsendt på digipost, men heller ønsker den tilsendt per post. Politiet sender attesten til deg. Den sendes ikke til korpset.

Velg rett kategori og formål fra nedtrekksliste i skjema.
Her velger du frivillige organisasjoner i begge vinduene.

Trykk «+ Last opp bekreftelse» og velg det lagrede bekreftelsesskjemaet fra punkt A slik at ditt utfylte skjema kommer opp som vedlegg i søknaden.
– Du kan skanne eller ta bilde av bekreftelsen hvis du ikke har den digitalt.
– Sjekk at filen er lett å lese før du sender den ved søknaden din.
– Følgende filformater er tillatt: docx, doc, pdf, jpg, jpeg, png, tiff, tif.
– Filen må ikke være større enn 10 MB.

Trykk «Send inn»

  • C – Når politiattesten er mottatt, skal den attesten gjelder for, framvise den til Katusha Otter Nilsen eller Signe Fjeldstad. Høvik, Blommenholm og Løkeberg skolekorps skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen
Styret i Høvik, Blommenholm og Løkeberg skolekorps
Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på

http://www.musikkorps.no/politiattest

og

https://www.politi.no/tjenester/politiattest/Tema_1226.xhtml