Foreldrevakt oppgaver JK

Vaktenes oppgavene er:

 • Sette frem stoler i god tid før øvelsen.
 • Pultene stables oppå hverandre for å få mest mulig gulvplass.

Barna skal være spilleklare kl. 18:00.

Det kan være lurt å ta bilde før du starter.

Oppsett som følger:

 • Dirigent
 • Første rad: 9 stoler
 • Andre rad: 11 stoler
 • Tredje rad: 11 stoler
 • Fjerde rad: 5 stoler

Det må hentes noen stoler fra andre rom. Tilsynsvakten skal låse opp flere rom i 3. etg. hver onsdag.

Tlf. nr til tilsynsvakten står ved hovedinngangen til skolen.

 • Sette frem dirigentpult, trommesett og evt annet slagverkutstyr.
 • Være tilstede på øvelsen og bistå dirigenten om det trengs.
 • Passe på barna i pausen og sørge for at de kommer tilbake til rett tid.
 • Rydde opp og sette tilbake stoler og bord slik det sto før øvelsen.
 • Føre oppmøteliste.
 • Gi et klistremerke til hvert barn som møter på øvelsen.

Vær så snill å bytte innbyrdes om datoene ikke passer, og gi beskjed til juniorkorpsleder om dere har byttet vakt.