Utmelding

Utmelding

Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi skriftlig melding om dette til musikkorpsets styre. Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra musikkorpset. Betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding.

Instruksjon

  1. Medlemmer av HBL skolekorps som har undervisning gjennom HBL og betaler for denne undervisningen samtidig med medlemskontingenten, beholder denne plassen inntil man sier opp skriftlig til korpset. Det er ikke tilstrekkelig å gi muntlig beskjed til spillelærer. Man må si opp innen 30. juni eller 15. desember hvis man ikke ønsker å fortsette spilleundervisningen påfølgende semester. Avtalen er bindende for ett semester av gangen.

  2. Medlemmer av HBL skolekorps som har undervisning gjennom Bærum kulturskole og betaler for denne undervisningen direkte til Bærum kommune, må forholde seg til kommunens frister for oppsigelse av plassen.

    En elevplass hos Bærum kulturskole som er tildelt via skolekorpset er betinget av at man opprettholder medlemskap i korpset. Hvis medlemmet slutter i korpset, men ønsker å fortsette med undervisning, må man ta kontakt med Bærum kulturskole for å søke om ny plass.