Adresseendring

Har du en endring å melde, så sendte vi ut en epost den xxxx med link for selv å oppdatere info. Den mailen hadde emne: «Oppdatering av medlemsregister for…»

Det beste er om du kan gjøre endringene selv. Får du ikke det til, kan du sende en mail til post@hbl-korps.no, så kan vi gjøre det manuelt.