Beredskapsplan

Vi håper selvsagt at det ikke skjer noe med noen som er på tur eller med på et arrangement. Alle turer og seminarer planlegges for å unngå uønskede hendelser. Dersom det likevel oppstår uønskede situasjoner, har korpset utarbeidet en beredskapsplan.

Beredskapsplanen gir føringer for hvordan korpset skal håndtere dette.

I korte trekk utnevnes det et beredsskapsteam før hver tur, bestående av en kriseleder som er med på turen, og en beredskapsleder som er hjemme. Kriseleder tar ved behov ledelse på turen. Kriseleder varsler beredsskapsleder som har ansvaret hjemme. Beredsskapsteamet setter i verk de tiltak som er nødvendige.

Hele beredsskapsplanen kan lastes ned her

Beredskapsleder på sommertur 2023 HK Håkon Koss
Tlf: + 47 928 04 343
hkoss74@gmail.com
Kriseleder på sommertur 2023 HK Inger Merethe H. Nisted
Tlf: +47 90 13 90 21
ingermerethe.nisted@gmail.com
Ass. kriseleder på sommertur 2023 HK Signe H. Fjeldstad                          Tlf: +47 952 57 616 signe.fjeldstad@gmail.com