Skolenes program for 17. mai 2021

Det blir nok en gang en annerledes 17. mai-markering, men Høvik, Blommenholm og Løkeberg skolekorps vil like fullt bidra med musikalske innslag i lokalmiljøet denne dagen. Vi gleder oss til å delta i noen av skolenes program og i digitale sendinger.

Her finner dere informasjon og 17. mai-programmet for skolene våre:

Blommenholm skole: Hjemmeside / Facebook-side for 17. mai arrangement

Løkeberg skole: Hjemmeside / Facebook-side for 17. mai arrangement

Høvik skole: Hjemmeside /Facebook-side for 17. mai-arrangement