Markering av Frigjøringsdagen og den Nasjonale veterandagen 8. mai i Sandvika 2022

Høvik Blommenholm Løkeberg skolekorps stod for det musikalske bidraget og marsjerte gjennom byen.

Hovedkorpset ved Rytterstatuen foran Rådhuset i Bærum.

Korpset fikk skryt av de militære som var til stedet. Se de perfekte linjer t.o.m. på skrått.
Tale og bekransning ved ordfører Lisbeth Hammer Krog og hilsen fra Veteranene ved Lars Hvardal. Korpset spilte «Gud signe vårt dyre fedreland» og «Ja, vi elsker».
Korpset har marsjert og spilt flott musikk fra Tronstad-monumentet, ned langs elvepromenaden og avslutter her ved Rådhuset.