Vårkonserten med HBL – 29. mars 2023

I kveld gjennomførte Høvik, Blommenholm og Løkeberg Skolekorps en flott, fengende og imponerende Vårkonsert HBL-skolekorps med over 100 musikanter på scenen

Aspirantkorpset, ledet av Siv Øverli. Juniorkorpset, ledet av Tone Irene Røssum. Hovedkorps og TAM, leder av Anette Aalerud Seim.

Flere bilder finner du her: https://www.facebook.com/HovikBlommenholmogLokeberg

 

Alle solistene og konferansierer. Haakon, Våle, Amanda, Thale, Saradha, Anne Merethe, Ina, Jesper, Henrik, Ole, Johannes og Egil.

Åpningsnummerer, Havana med Aspirant- og Hovedkorpset. Foto: Beate Mariann Hansen.

Dirigentene: Siv, Tone Irene og Anette. Styreleder: Signe Holdhus Fjeldstad.

Juniorkorpset.