Vi har fått 100 000 kroner i støtte fra Equinor

Equinor har støttet frivilligheten i Norge gjennom flere tiår. Mange har fått glede av støtte fra talentutviklingsprogrammet Morgendagens Helter på nasjonalt nivå og ved lokale tildelinger.   

I løpet av høsten 2022 fikk Equinor inn over 2.000 søknader fra foreninger, idrettslag og andre som ønsker å gjennomføre tiltak for barn, ungdom og studenter. I region Øst har Equinor gitt 100.000 kroner til seks ulike foreninger/klubber og 40 andre har mottatt 10.000 kroner.

– Det er utrolig gledelig at vi kan gi støtte til mange gode tiltak over hele landet i denne tildelingen. Her i region Øst ønsket vi å støtte HBL i deres arbeid for barn og unge. Et fantastisk samarbeid mellom tre skoler i Bærum hvor behovet for flere instrumenter er økende. Her kan alle som har lyst få mulighet til å være med. Inkludering og et ønske om å gi et tilbud til alle uavhengig av økonomi er viktig i dag. Det har alltid vært viktig for oss å gi noe tilbake til alle de foreninger og lag som gjør noe ekstra for barn og unge, og HBL er et godt eksempel på noen som legger til rette for aktiviteter i sitt nærmiljø.

Sponsorsjef Thea Moen i Equinor

Første februar var Anne Grete Ellingsen fra Equinor på besøk hos oss under øvelsen på Høvik skole for å fortelle at korpset hadde fått kr 100 000,- i støtte. Musikantene i aspirantkorpset og juniorkorpset fikk også en gymbag hver med litt forskjellig utstyr oppi.

– Midlene vi nå får fra Equinor vil gå til innkjøp av instrumenter og til instruksjon i små grupper som en del av musikkundervisningen i 2. klasse, bl. a. her på Høvik skole. På denne måten når vi ut til mange, og elevene får kjenne på mestring sammen og på musikkgleden som korps gir, helt fra start. Å drive et korps er både kostnadskrevende og krever samtidig mye frivillig innsats fra foreldre. Derfor betyr det svært mye for oss å få støtte til aktiviteter som kan vekke musikkinteressen hos barna i vårt nærområde og dermed kan gi oss flere nye medlemmer. Tusen hjertelig takk for støtten!

Styreleder Signe H. Fjeldstad i Høvik Blommenholm Løkeberg skolekorps