Åpen øvelse 22. mai 2024

Vi inviterer barn og foresatte til åpen øving på Høvik skole
onsdag 22. mai kl. 18.30. Her kan barna prøve instrumenter,
foresatte vil få informasjon og svar på spørsmål, og dere får
høre korpset spille.

Høvik – Blommenholm – Løkeberg skolekorps er for tiden Bærums
største skolekorps med nesten 100 medlemmer i alderen 8 – 19 år.
Vi gir et musikalsk tilbud til gutter og jenter i aldersbestemte grupper.
Ved oppstart får man eget instrument og undervisning enkeltvis
eller i gruppe. Vi har 4 samspillgrupper; Aspirantkorps (3. – 4. trinn),
Juniorkorps (4 . – 6. trinn) og Hovedkorps (fra julen i 6. trinn). I tillegg
har vi et ekstra samspilltilbud til alle musikanter fra 9. trinn.

Hvorfor spille i korps?
Det er kjempegøy å spille i korps. Du lærer noter og å spille et instrument.
Både jenter og gutter er med, fra flere skoler, og du får mange
nye venner. Korpset har plass til alle – her er det ingen reservebenk!

Alle fra 3. klasse…
og oppover er velkommen til å begynne i korpset. Det første halvåret vil du få undervisning på instrumentet ditt hos lærer. Deretter vil du
også spille i aspirantkorpset sammen med jevngamle musikanter.
Øvelsene er på Høvik skole på onsdager kl 18.00.

Går du i 5., 6. eller 7. trinn…
og har lyst til å være med? Det er veldig hyggelig. Vi «skreddersyr»
et opplegg for deg, slik at du raskest mulig kan spille sammen med
de andre på din alder. Ta kontakt med vår dirigent Anette og spør
om dette!

Du kan gjerne sende spørsmål til rekruttering@hbl-korps.no og lese mer om oss
www.hbl-korps.no (For innmelding velg Bli med! / Innmelding i menyen)

Rekrutteringsflyer vår 2024_hovik

Kalenderoppføring